Ouderschapsverlof

Wettelijk gezien heeft de werknemer momenteel alleen onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. De maximale verlofduur per kind is 26 weken maal de arbeidsduur per week.
Alleen als in de CAO, personeelsregelement of de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werkgever het loon (gedeeltelijk) moet doorbetalen, krijgt de werknemer loon tijdens de verlofperiode.

Wet betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) in. Vanaf dan betaalt UWV 9 weken van de 26 weken een uitkering (70% van het dagloon).

Het betaald ouderschapsverlof heeft de volgende voorwaarden:

  • De 9 weken ouderschapsverlof kunnen (verspreid) worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind;
  • Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022;
  • De ouder moet nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen;
  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst, zoals DGA’s;
  • De werkgever moet de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof doen bij UWV.

Het is dus goed om te realiseren dat ook de werknemers die afgelopen maanden ouder zijn geworden, vanaf 2 augustus 2022 een aanvraag kunnen indienen voor betaald ouderschapsverlof.

Bron: Salaris Rendement