Alle personele zaken onder één dak

Van Norden

HR & Payroll

We nemen al jouw zorgen op personeelsgebied van je over.

Sinds 2019 doen wij dit onder de naam Van Norden HR & Payroll. Wij bieden een uitgebreid pakket diensten voor zowel salarisadministratie als HR

Diensten

‘Alles onder één dak’ zegt het eigenlijk al, maar wat betekent dit concreet.

k

Arbeidsovereenkomsten

Nieuwe werknemer in dienst of loopt een arbeidsovereenkomst binnenkort af? Wij stellen arbeidsovereenkomsten volgens de geldende wetgeving op en leveren deze digitaal aan. Uiteraard geldt hetzelfde voor het vastleggen van belangrijke wijzigingen in een addendum.

Loon

Wij zorgen voor het juist verwerken van de loonstroken en het tijdig indienen van de loonaangifte bij de Belastingdienst. Denk hierbij ook aan het controleren van de te betalen premies en het aanvragen van een loonheffingennummer.

Software

Wij werken met verschillende softwarepakketten, zoals AFAS en Nmbrs. Jij als werkgever kan in de portal alle salarisdocumenten terugvinden en vanuit hier zelfs betalingen aan Belastingdienst en werknemers verrichten. Er zijn ook mogelijkheden als het digitaal bijhouden van verlof en verzuim. Werknemers kunnen een inlog krijgen voor het werknemersportaal en zo hun loonstroken bekijken en opslaan en bijvoorbeeld een aanvraag voor vakantie indienen.

m

Pensioen

Of je nu aangesloten bent bij een collectieve pensioenregeling of zelf een pensioenregeling afgesloten hebt voor je werknemers, wij verzorgen de juiste verwerking hiervan en dienen aangiften in. Het periodiek controleren van de pensioennota hoort hier uiteraard ook bij.

i

CAO

Val je met je bedrijfsvoering onder een CAO? Geen probleem. Wij volgen alle CAO’s en passen wijzigingen toe. Uiteraard informeren we je hier van tevoren over.

Verzuim

Een medewerker meldt zich ziek; wat nu? Wij informeren je graag over alles waar jij als werkgever, maar ook waar de werknemer aan moet voldoen inzake de Wet verbetering poortwachter. Denk aan contact met de Arbodienst, verzuimverzekering en bijhouden van dossiers.

Visie re-integratie verplicht

Een werkgever moet een zieke werknemer in principe maximaal 104 weken loon doorbetalen en inspanning voor re-integratie verrichten. Regels hierover zijn terug te vinden in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Per 1 juli 2023 komt er een aanvulling op...

Verhoging Wettelijk Minimumloon

Zoals gebruikelijk wordt tweemaal per jaar het Wettelijk Minimumloon (WML) verhoogd. Per 1 juli 2023 stijgen de minimumlonen met 3,13%. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe lonen per 1 juli per maand, week en dag. LeeftijdPer maandPer weekPer dag21 jaar en...

Doorbetalingsplicht oudere werknemer

In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Sinds deze invoering hoeven werkgevers zieke werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd slechts 13 weken door te betalen i.p.v. de gebruikelijke 104 weken. Ook zijn voor deze werknemers de...

Vervallen wettelijke vakantie uren

iedere werknemer in Nederland heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Per jaar is dit vier keer de arbeidsduur per week. Dit betekent voor een werknemer die 40 uur per week in dienst is, dat deze recht heeft op 160 vakantie uren per jaar. Uiteraard is dit minder...

Tegemoetkoming loonkosten

Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een kwetsbare positie een kans te geven op de arbeidsmarkt, biedt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een aantal tegemoetkomingen. Denk hierbij aan het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het...

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Een veel voorkomend misverstand is dat een officiële feestdag automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. In de wet is het niet vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn.Dit is lastig om vast te leggen, omdat in sommige sectoren op feestdagen gewerkt...

Verbieden apps op telefoon

In het nieuws hoor je de laatste tijd veel over het gebruik van apps op werktelefoons.Diverse Europese overheidsinstanties hebben gebruik van TikTok op zakelijke telefoons verboden. Mag je als werkgever het gebruik van apps verbieden? Het is afhankelijk van wie de...

Ramadan mubarak

De ramadan van 2023 is 23 maart van start gegaan. Tot het einde hiervan (vermoedelijk 20 april in de avond) zullen werknemer die hieraan meedoen tussen zonsopkomst en zonsondergang o.a. niet eten, drinken en roken. In deze periode bidden zij vijf keer per dag. Goed...

Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) geeft je als werkgever de gelegenheid om zelf te bepalen wat je onbelast aan een werknemer vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Je kan hierbij denken aan cadeaubonnen, een bos bloemen, sportabonnementen of kerstpakketten. Het gaat hierbij...

Verhoging minimumloon 2023

Het is je vast nog niet ontgaan: vanaf 1 januari is er een extra stijging van het minimumloon. Het kabinet wil zo werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering van het minimumloon in 1969, nu een extra verhoging door. Deze bijzondere verhoging van...

Chantal van Norden

Oprichter en eigenaar van Van Norden HR & Payroll sinds 2019.

In 2008 is zij begonnen bij een accountantskantoor. In 2013 is zij begonnen als salarisadministrateur en is geregistreerd bij het NIRPA. Met haar enorme kennis op het gebied van HR denkt ze graag mee in oplossingen en mogelijkheden die er zijn voor zowel werkgever als werknemer. Zij heeft ervaring met vrijwel alle softwarepakketten op het gebied van salarisadministratie en HR. Niet alleen op het gebied van salarisverwerking, maar ook implementatie van AFAS-software.

Marjolijn van Baarsel

Junior salarisadministrateur sinds mei 2020 bij Van Norden HR & Payroll.

Zij heeft ervaring met salarisverwerking in Nmbrs, Salarfusion, Loon en Afas. Haar voornaamste werkzaamheden zijn het verwerken van mutaties in de salarisadministratie, wijzigingen in CAO en wetswijzigingen doorvoeren, contact met o.a. pensioenfondsen en UWV onderhouden.

We houden van laagdrempelig contact. Heb je een vraag? Bel, mail of app ons gerust. Het is mogelijk om naar ons kantoor in Houten te komen, maar wij kunnen ook op locatie werken of via Teams een meeting organiseren.