Het is ’s ochtends vroeg en je telefoon gaat; één van je medewerkers meldt zich ziek. Wat nu? Waarschijnlijk moet je eerst vervanging regelen of afspraken verzetten, maar hoe daarna verder? Heb je eraan gedacht dat je als werkgever verplicht bent om een contract bij een Arbodienst af te sluiten?

Voorkom boetes

De zieke werknemer dient gemeld te worden bij de Arbodienst. Deze zal contact opnemen met de werknemer om de ziekmelding te bespreken. Wanneer en hoe snel dit gebeurt ligt aan het afgesloten contract met de Arbodienst. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of er aan de Arbowet voldaan wordt. Is er geen basiscontract afgesloten met een arbodienst dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.