Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt ook komend jaar weer in januari. Maar er veranderd per 1 januari 2024 meer door de Wet invoering minimumloon. Er is straks enkel nog een uniform uurloon wat voor meer gelijkheid moet zorgen, of je nu een 36-, 38-, of 40-urige werkweek hebt..

Voor het eerste half jaar van 2024 is het minimumuurloon € 13,27 per uur. Dit betekent dat bij een 40-urige werkweek het minimumloon stijgt van € 11,51 naar € 13,27; een stijging van ruim 15%.

BBL-ers en jeugdigen

Jeugdige werknemers hebben tot hun 21e jaar recht op een lager percentage van het WML. Voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen gelden ook andere, lagere percentages van het WML. Hieronder vind je alle percentages en bedragen:

LeeftijdPercentagePer uur
21 jaar en ouder100%€ 13,27
20 jaar80%€ 10,62
20 jaar BBL61,50%€ 8,16
19 jaar60%€ 7,96
19 jaar BBL52,50%€ 6,97
18 jaar50%€ 6,64
18 jaar BBL45,50%€ 6,04
17 jaar39,50%€ 5,24
16 jaar34,50%€ 4,58
15 jaar30%€ 3,98

Bron: Rendement Online