Vakantiedagen verzetten of intrekken

Er bestaat veel onduidelijkheid over vertrek en vertragingen van vakantievluchten. Hierdoor kunnen werknemers vragen om hun opgenomen vakantiedagen in te trekken of om te zetten. Ben je als werkgever verplicht dit verzoek te honoreren?

Nee, dat is niet verplicht. De hoofdregel is dat een door de werknemer aangevraagde en door de werkgever geaccordeerde vakantie vast staat. Een werknemer heeft geen recht om die vakantie eenzijdig in te trekken.
Daar tegenover staat dat je als goede werkgever wel altijd redelijk moet blijven. Indien het niet tot problemen leidt als een werknemer een paar dagen eerder of later vertrekt en er voor werknemer geen andere mogelijkheid is, dan zal je als werkgever moeten instemmen. Dat betekent dus ook dat wanneer de werkgever goede redenen heeft om niet met de intrekking of wijziging van vakantieaanvragen in te stemmen, hij dat niet hoeft te doen. Als hij bijvoorbeeld al vervanging heeft geregeld die hij niet meer kan verzetten of als vakanties van collega’s in de planning op elkaar aansluiten.

Bron: XpertHR