Een veel voorkomend misverstand is dat een officiële feestdag automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. In de wet is het niet vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn.
Dit is lastig om vast te leggen, omdat in sommige sectoren op feestdagen gewerkt moeten worden.
De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op vrij, tenzij in de CAO, arbeidsovereenkomst of regelement anders is afgesproken. 

Bron: Rendement