Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een kwetsbare positie een kans te geven op de arbeidsmarkt, biedt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een aantal tegemoetkomingen. Denk hierbij aan het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

De benodigde gegevens voor het LIV en het jeugd-LIV krijgt het UWV door vanuit de aangifte loonheffingen. Om in aanmerking te komen voor het LKV is echter een doelgroepenverklaring nodig. Deze zijn met name voor oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemer met een arbeidsbeperking. Deze medewerkers kunnen bij het UWV een doelgroepenverklaring aanvragen. Dit moet binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst getreden is. Als deze is toegewezen ontvangen wij hiervan graag een kopie, zodat we het LKV kunnen verwerken in de loonaangifte.

Voorlopige berekening

Indien je als werkgever over het afgelopen jaar recht had op 1 van deze tegemoetkomingen, dan heb je in maart hiervan een voorlopige berekening ontvangen vanuit het UWV. Graag ontvangen wij hiervan een kopie, zodat wij deze kunnen controleren. Tot 1 mei kunnen wij nog eventuele correcties indienen via de loonaangifte bij de Belastingdienst.

Bron: UWV