In het nieuws hoor je de laatste tijd veel over het gebruik van apps op werktelefoons.
Diverse Europese overheidsinstanties hebben gebruik van TikTok op zakelijke telefoons verboden. Mag je als werkgever het gebruik van apps verbieden?

Het is afhankelijk van wie de telefoon is of gebruik apps verboden mogen worden. Als de telefoon volledig zakelijk is dan kan een werkgever bepaalde apps blokkeren voor gebruik. Je kan als werkgever in een overeenkomst hierover duidelijke afspraken maken.

Gebruikt een werknemer de zakelijke telefoon ook voor privé, dan kan de werkgever apps blokkeren als hier een belang bij is. Voor een werkgever kan een belang zijn als de werknemer met gevoelige informatie werkt.

Indien de werknemer een privé telefoon zakelijk gebruikt dan kan de werkgever het gebruik van apps niet verbieden. Wel goed om de werknemer te informeren over de risico’s.

Het is belangrijk om het gebruik van apps en het gebruik van Social Media vast te leggen in een overeenkomst. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Bron: Rendement