In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Sinds deze invoering hoeven werkgevers zieke werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd slechts 13 weken door te betalen i.p.v. de gebruikelijke 104 weken. Ook zijn voor deze werknemers de re-integratieverplichtingen versoepeld. Zo hoeft er niet gekeken te worden naar re-integratie buiten de eigen organisatie en hoeft er met de werknemer geen plan van aanpak opgemaakt te worden.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de doorbetalingsplicht bij zieke werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd verlaagd van 13 weken naar 6 weken. Het verkorten van deze periode geldt ook voor re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte en het recht op een Ziektewet-uitkering. De periode van 13 weken geldt nog wel voor de AOW-gerechtigde werknemers die voor 1 juli 2023 ziek werden.

Ziekteperiode

Bij zieke werknemers moet altijd goed naar de ziekteperiode gekeken worden. Als de tweede ziekmelding in minder dan vier weken na de vorige ziekmelding plaats vindt, dan wordt dit als één periode gezien. Dit geldt zowel voor de AOW-gerechtigde werknemer, als een reguliere werknemer. Mocht je werknemer zich voor 1 juli 2023 ziekgemeld hebben, zich hersteld melden en zich vervolgens binnen vier weken weer ziekmelden, dan wordt de periode van 13 weken volgemaakt.

Bron: Rendement