iedere werknemer in Nederland heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Per jaar is dit vier keer de arbeidsduur per week. Dit betekent voor een werknemer die 40 uur per week in dienst is, dat deze recht heeft op 160 vakantie uren per jaar. Uiteraard is dit minder wanneer een werknemer later in een jaar in dienst komt.

Aan deze wettelijke vakantie uren zit wel een houdbaarheid; deze uren moeten binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar opgenomen zijn. Dit houdt in dat het restant van de wettelijke vakantie uren van 2022 uiterlijk voor 1 juli 2023 moeten zijn opgenomen. Deze periode mag in overleg met de werknemer worden verlengd. Deze vakantie uren mogen niet afgekocht worden.

Let er op dat je werknemers hier schriftelijk op attendeert, anders vervallen de vakantiedagen niet.

Bovenwettelijke vakantie uren

Hoe zit het dan met de bovenwettelijke vakantie uren? Het vervallen van deze uren is pas vijf jaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Deze periode mag ook in overleg met de werknemer verlengd worden. Nog een verschil met de wettelijke vakantie uren is dat deze uren wel afgekocht mogen worden.

Uitzonderingen

Let er op dat er bij CAO’s uitzonderingen op bovengenoemde voorwaarden en vervaldata kunnen zijn. Je doet er dus verstandig aan om, indien je bedrijf onder een CAO valt, deze hier op na te lezen.

Neem bij twijfel of vragen gerust contact met ons op.